Reglement

Hieronder lees je de spelregels van de Stigas Gezond en Vitaal Werken Prijs.

1. Achtergrond

Het is de ambitie van Stigas om zoveel mogelijk bedrijven te inspireren aan de slag te gaan met vitaliteit en inzetbaarheid. Via de Stigas Gezond en Vitaal Werken Prijs delen we deze initiatieven met een groot publiek. Gezonde medewerkers zorgen voor gezonde bedrijven. En gezonde bedrijven zorgen voor een gezonde sector. Dat is onze missie.

2. Deelname

Open voor alle bedrijven in de agrarische en groene sector die zijn aangesloten bij Colland.

3. Inschrijving

Bedrijven die zichzelf of een ander bedrijf willen nomineren sturen een mail naar marlies.kamps@stigas.nl. Zij motiveren in deze mail waarom bedrijf dat wordt genomineerd  voldoet aan de onder punt 5 genoemde criteria. Preventieadviseurs van Stigas kunnen ook een bedrijf nomineren.

4. Inzendingstermijn

De nominatieperiode is van juli t/m oktober.

5. Criteria 

Als het gaat om preventie heb je de basis op orde. Dit betekent dat de risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE) van je bedrijf up-to-date is en je beschikt over een basiscontract arbodienstverlening. Daarnaast reikt jouw ambitie verder. 1) Je hebt een visie op wat je mensen werkelijk nodig hebben om vitaal, veilig en met plezier te kunnen werken, nu en in de toekomst. Zodat ze graag bij je (blijven) werken. 2) Jouw visie leeft in je bedrijf. Je praat er samen over. En samen brengen jullie het dagelijks in de praktijk.

Of het nu gaat om lichamelijke belasting (zwaar of repeterend werk) of geestelijke belasting (stress, werkdruk, samenwerken), er is oog voor en er worden concrete preventiemaatregelen genomen. En dat werkt. Een bezoeker voelt het als hij binnenkomt. Merkt het als hij door je bedrijf loopt. En hoort het als hij met je medewerkers in gesprek raakt. 3) Je wilt de manier waarop jullie dit doen graag delen met collega-bedrijven, zodat ook zij hiervan kunnen leren.

6. Beoordeling

Welk bedrijf de juryprijs wint, wordt bepaald door een onafhankelijke jury. De publieksprijs wordt bepaald aan de hand van het aantal stemmen van het publiek, uitgebracht van woensdag 1 tot en met maandag 13 maart 2024 op de website www.stigasprijs.nl. De genomineerde die op 13 maart om 17.00 uur de meeste stemmen heeft, wint de publieksprijs. 

7. Stemmingsprocedure publieksprijs

Het publiek mag één stem uitbrengen. Om zijn of haar stem te bevestigen, moet de stemmer zich registreren door een geldig e-mailadres en zijn of haar volledige naam achter te laten op de website. Er zal een controle plaatsvinden zodat elke persoon slechts eenmaal kan stemmen met hetzelfde e-mailadres; er zal een bevestigingse-mail naar het opgegeven e-mailadres worden verstuurd. De stem is alleen geldig als de stemmer op de bevestigingslink heeft geklikt die in de bevestigingse-mail staat.

Personen die een poging doen om meerdere e-mailadressen te gebruiken om zo de kansen op winnen te vergroten, worden verwijderd. Genomineerden die een poging doen om de stemprocedure te omzeilen door stemmenmanipulatie door automatische stembots e.d. komen niet meer in aanmerking voor de juryprijs en de publieksprijs. Medewerkers van Stigas mogen alleen stemmen als zij op alle vijf genomineerden stemmen. Zij dienen dan te stemmen met hun e-mailadres dat eindigt op stigas.nl. Medewerkers van Stigas mogen niet met hun privé-e-mailadres stemmen.

8. Werven van stemmen voor de publieksprijs

Het werven van stemmen verloopt via deze website en overige sites die aandacht schenken aan de Stigas Gezond en Vitaal Werken Prijs. De oproep via genomineerde bedrijven verloopt als volgt: de genomineerde bedrijven ontvangen een persoonlijke banner die zijn kunnen delen op hun website en via hun eigen (sociale media)kanalen; dit ter promotie van de nominatie en het werven van stemmen in het eigen netwerk. Genomineerde bedrijven mogen het logo van de verkiezing gedurende de hele verkiezing op hun websites publiceren.

Om ervoor te zorgen dat iedere site een gelijke kans heeft op het verkrijgen van stemmen is de looptijd van de verkiezing beperkt tot een vaste periode van 1 tot en met 13 maart 2024. We nodigen elke genomineerde uit om hun nominatie te promoten om stemmen te werven. Het is echter niet toegestaan om stemmen te werven door middel van het zelf uitgeven van individuele prijzen per stem, denk hierbij aan: geld, waardevouchers en andere kortingsvouchers. Websites zullen eerst een waarschuwing ontvangen voordat zij gediskwalificeerd worden als de promotie niet verwijderd wordt binnen 3 dagen. Het is ook NIET toegestaan om zelf een prijs te verloten onder alle stemmers.

9. Prijzen

Prijs vakjury: 1.250 euro | Publieksprijs: 500 euro

10. Aankondiging winnaars

Tijdens de prijsuitreiking op 14 maart 2024 en op de website van Stigas.

11. Persoonsgegevens

Stigas gebruikt de gegevens van de genomineerden uitsluitend om te  communiceren over de Stigas Gezond en Vitaal Werken Prijs.

12. Aansprakelijkheid

Stigas is in geen enkel geval aansprakelijk, in het geval van overmacht, als de verkiezing geannuleerd, ingekort, verlengd of uitgesteld moet worden of als de algemene voorwaarden aangepast moeten worden. Deelname impliceert kennis en acceptatie van de eigenschappen en de beperkingen van het internet, evenals het gebrek aan bescherming van bepaalde data tegen potentieel frauderend gebruik, hacking of het oplopen van een virus van deze data. Stigas aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van verkeerd gebruik of een incident gekoppeld aan het gebruik van de computer, toegang tot het internet, de telefoonlijn of elke andere technische verbinding, of het verzenden van formulieren naar een onjuist of onvolledig adres. Stigas kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele storingen van het internet, aan de telecommunicatienetwerken van de internetproviders of de onverenigbaarheid van de browsers die worden gebruikt door de deelnemers om naar de website van de verkiezing te gaan.

13. Accepteren van de regels

Deelname aan de verkiezing brengt een volledige acceptatie van de regels zoals beschreven in de algemene voorwaarden met zich mee.