Juryrapport Stigas Gezond en Vitaal Werken Prijs 2022

Op donderdag 16 maart 2023 heeft Stigas voor de negende keer de Stigas Gezond en Vitaal Werken Prijs uitgereikt.

Allereerst wil ik namens de jury Berrybrothers, Markusse BV, Kwekerij Moors, Van Ooijen’s Hoveniers en SlijkermanKalanchoë van harte feliciteren. Jullie hebben prachtige bedrijven waar wij als jury erg van onder de indruk zijn.

Waarom reiken we deze prijs eigenlijk uit? Omdat we op zoek zijn naar voorbeeldbedrijven als het gaat om het ‘duurzaam inzetbaar houden’ van medewerkers. Bedrijven die hun collega’s inspireren hun voorbeeld te volgen!

Maar waar hebben we het dan eigenlijk over? In gewone mensentaal ben je duurzaam inzetbaar als je:

  • Gezond, gelukkig en productief aan het werk gaat, elke dag weer
  • Fluitend naar je werk dus, met zin in de toekomst. En ’s avonds weer veilig thuis.
  • En dat gaat niet vanzelf…

De agrarische en groene sector is een kleurrijke en gevarieerde sector. Van veehouders tot fruittelers, van tuinbouwers tot hoveniers, van bosaannemers tot loonwerkers. Hele grote, maar ook veel kleine bedrijven. 

Welk bedrijf kan voor al deze bedrijven en de mensen die er werken een voorbeeld en inspiratiebron zijn?

De genomineerde bedrijven die hier vanavond bij elkaar zijn!

  • Zij hebben de basis om te kunnen werken aan duurzame inzetbaarheid - een veilige en gezonde werkplek - op orde. En blijven daarin investeren. Uiteraard beschikken ze over een actuele risico-inventarisatie en -evaluatie.
  • Zij zien hun mensen echt staan. Luisteren naar ze en overleggen met ze. Bieden ruimte voor eigen inbreng en afwisseling. Ze investeren in je, ook als uitzendkracht bent, ook als je niet meteen je draai vindt en ook als het even wat minder gaat. Vanuit een positieve insteek. Elk op hun eigen manier.
  • Zij hebben oog voor verschillen. En zien die niet als een probleem, maar maken er juist gebruik van.

We zien dat plezier, aandacht en ontwikkeling belangrijke ingrediënten zijn om mensen met elkaar en met je bedrijf te verbinden. En daar plukt iedereen de vruchten van! 

Al deze bedrijven laten heel helder zien: Duurzame inzetbaarheid is mensenwerk. En duurzame inzetbaarheid loont! 

We kunnen daarom alleen maar concluderen dat hier alleen maar winnaars staan! Ik ga ze met plezier even alle vijf langs. 

Berry Brothers

Genomineerd voor het bieden van aantrekkelijk werk voor ieder contracttype en elke nationaliteit; het realiseren van een gezamenlijke ontwikkeling binnen een snelgroeiende organisatie; en het in de praktijk brengen van lerend organiseren. Er is speciale aandacht voor seizoenswerkers en alle medewerkers zijn onder andere met werksessies actief betrokken bij het vertalen van de bedrijfsvisie naar een aansprekende en praktische uitwerking in het dagelijkse werk.

met als resultaat: veilige werkomstandigheden; betrokkenheid, aandacht en waardering; behoud van het kleinschalige karakter; en interessant werk met ontplooiingsmogelijkheden.

Markusse BV

Genomineerd voor het realiseren van een gevarieerd werkpakket en zelforganiserend werken in het mechanisch loonwerk. Dit doen zij door medewerkers vanaf dag één breed op te leiden en door de arbeidsplanning op de behoefte van de medewerkers af te stemmen. Met frequente informele één-op-één gesprekken houden ze samen de vinger aan de pols. Met interactieve veiligheidsmiddagen weet men steeds weer de theorie en de praktijk te verbinden en verder op de grondoorzaken in te zoomen.

met als resultaat: veilige werkomstandigheden; interessant werk met ontplooiingsmogelijkheden; en een hecht team met saamhorigheid en draagvlak.

Kwekerij Moors

Genomineerd voor: aantrekkelijk werk voor ieder contract type en elke nationaliteit; het realiseren van een gezamenlijke ontwikkeling van de organisatie; en het in de praktijk brengen van lerend organiseren. Medewerkers worden gefaciliteerd in het ontdekken waar hun kracht ligt. Dit gebeurt ook tijdens informele ‘pad-gesprekken’. Origineel is de jaarlijkse medewerkers enquête: “Als je 1000 euro in ons bedrijf te besteden hebt, wat zou je dan doen?”

met als resultaat: veilige werkomstandigheden; persoonlijke betrokkenheid, openheid en gezelligheid; en interessant werk met ontplooiingsmogelijkheden.

Van Ooijen’s Hoveniers

Genomineerd voor het realiseren van zelforganiserend en vitaal werken in het hovenierswerk. Ze leveren echt maatwerk bij het begeleiden van de persoonlijke ontwikkeling van hun medewerkers. Bij Van Ooijen’s hoveniers bepaal je samen hoe je het werk met welke machines en apparatuur, veilig en gezond uitvoert. Er worden frequent gesprekken gevoerd, individueel en op teamniveau over wat je nodig hebt om ook op de langere termijn duurzaam inzetbaar te blijven. Dit bedrijf staat voor diversiteit en inclusie; zo lukt het bijvoorbeeld om de juiste omstandigheden te creëren voor vrouwen in het hoveniersvak, nog steeds een unicum!

met als resultaat: veilige werkomstandigheden; proactief handelen als het gaat om veilig en gezond werken; verrijking van de functie; en aandacht en waardering.

Slijkerman Kalanchoë

Genomineerd voor het integraal toepassen van taakroulatie in de potplantenteelt en het organiseren van wekelijkse gezondheids- en vitaliteitstrainingen. Slijkerman hanteert flexibele werktijden, wat best bijzonder is in de glastuinhouw, en teamleiders voeren informele gesprekken met aandacht voor wat iemand nodig heeft om vitaal en met plezier aan het werk te blijven.

met als resultaat: veilige werkomstandigheden; toename van vitaliteit en verbetering van de fysieke werkhouding; bewustzijn van invloed van vitaliteit op kwaliteit van werk en leven; onderlinge betrokkenheid en flexibiliteit; gevoel van waardering; multi-inzetbaarheid; en vakkennis wordt breder verspreid binnen het bedrijf.

Conclusie

Al deze vijf bedrijven maken het verschil! Voor hun medewerkers en uiteindelijk voor iedereen die, in welke relatie dan ook, met dit bedrijf te maken heeft. Wie kan er dan winnen? Daar hebben we vorige week maandag uitvoerig over gesproken. Welk bedrijf kan grote en kleine bedrijven in onze sectoren inspireren?

Het was erg moeilijk. De uitkomsten lagen dicht tegen elkaar. Maar we kwamen er uit.

Uit deze groep winnaars gaat de Stigas Gezond en Vitaal Werken Prijs dit jaar naar het bedrijf dat de afgelopen 10 jaar sterk is gegroeid. Met het neerzetten van een duidelijke visie op goed werkgeverschap is het dit bedrijf gelukt een helder kader neer te zetten. Met de regelruimte en bevoegdheid voor de staf en het middenkader om vervolgens alle medewerkers actief te betrekken in de praktische uitwerking van deze visie naar gezond, vitaal maar vooral met plezier werken. Onder andere door de verandering visueel te maken. Daarbij is het hen gelukt om het kleinschalige karakter te behouden, waardoor de betrokkenheid bij elkaar is gebleven.

De Stigas Gezond en Vitaal Werken Prijs 2022 gaat naar: Berrybrothers!

De publieksprijs ging naar SlijkermanKalanchoë uit Heerhugowaard en werd uitgereikt door en Hans Koehorst (LTO Nederland), werkgeversvoorzitter van het Stigasbestuur. SlijkermanKalanchoë kreeg de meeste stemmen op Stigasprijs.nl