Juryrapport Stigas Gezond en Vitaal Werken Prijs 2023

Beste mensen,

Vandaag reikt Stigas voor de tiende keer de Stigas Gezond en Vitaal Werken Prijs uit. Een jubileum dus! 

De jury is erg onder de indruk van de genomineerden bedrijven. Daarom wil de jury allereerst deze prachtige bedrijven van harte feliciteren. Dit zijn: Best Bromelia, Kwekerij Roobeek, Loon- en Grondverzetbedrijf Dekkers, Timmermans Hoveniers en Verheij Integrale groenzorg.
Jullie hebben prachtige bedrijven! Maar dat maakte dat de jury dit jaar wel een uitdaging had.

Waarom reiken we deze prijs eigenlijk uit?

Omdat we op zoek zijn naar voorbeeldbedrijven als het gaat om het ‘duurzaam inzetbaar blijven’ van medewerkers. Bedrijven die collega bedrijven inspireren hun voorbeeld te volgen! 

Maar waar praten we dan eigenlijk over?

In gewone mensentaal ben je duurzaam inzetbaar als je: 

 • Gezond, gelukkig en productief aan het werk gaat, elke dag weer
 • Fluitend naar je werk dus, met zin in de toekomst. En ’s avonds weer veilig thuis.
 • En dat gaat niet vanzelf…

De agrarische en groene sector is een kleurrijke en gevarieerde sector. Van veehouders tot fruittelers, van tuinbouwers tot hoveniers, van bosaannemers tot loonwerkers. Hele grote, maar ook veel kleine bedrijven. 

Welk bedrijf kan voor al deze bedrijven en de mensen die er werken een voorbeeld en inspiratiebron zijn?

De genomineerde en ook oud-genomineerde bedrijven die hier vandaag bij elkaar zijn!

 • Zij hebben de basis om te kunnen werken aan duurzame inzetbaarheid - een veilige en gezonde werkplek - op orde. En blijven daarin investeren. Uiteraard beschikken ze over een actuele risico-inventarisatie en -evaluatie.
 • Zij zien hun mensen echt staan, luisteren naar ze en overleggen met ze en bieden ruimte voor eigen inbreng en afwisseling. Ze investeren in je, ook als je uitzendkracht bent of een afstand tot de arbeidsmarkt hebt, ook als je niet meteen je draai vindt en ook als het even wat minder gaat. Vanuit een positieve insteek. Elk op hun eigen manier.
 • Zij denken verder dan vandaag. En hebben een eigen duurzame visie ontwikkeld over waar zij met het bedrijf en het personeel naartoe willen.
 • Zij hebben oog voor verschillen. En zien die niet als een probleem, maar maken er juist gebruik van.

We zien dat plezier, aandacht en ontwikkeling belangrijke ingrediënten zijn om mensen met elkaar en met je bedrijf te verbinden. En daar plukt iedereen de vruchten van! 

Alle genomineerde – en ook de oud-genomineerden bedrijven die hier vandaag bij elkaar zijn – laten heel helder zien: Duurzame inzetbaarheid is mensenwerk. En duurzame inzetbaarheid loont! 

We kunnen daarom alleen maar concluderen dat hier alleen maar winnaars staan! In dit rapport gaan we ze  met plezier even alle vijf langs. 

Best Bromelia

 • Deze genomineerde verdient erkenning voor de toewijding aan het terugdringen van lichamelijke belasting en het streven naar een gezonde werkomgeving. Door nauw te overleggen met alle medewerkers en zich in hun schoenen te plaatsen, ontstaan er doordachte oplossingen om belastende taken bij de bron aan te pakken. De nadruk ligt op samenwerking en open communicatie, wat resulteert in een werkomgeving waarin medewerkers centraal staan en taakroulatie de aandacht krijgt die het verdient.
 • Deze inspanningen leveren het volgende op: een werkomgeving die niet alleen gezond en veilig is, maar ook gedijt op betrokkenheid, waardering en langdurige dienstverbanden. Deze genomineerde heeft laten zien dat door aandacht te schenken aan de behoeften van medewerkers, het mogelijk is om een positieve impact te hebben op de werkomgeving.

Kwekerij Roobeek

 • Deze genomineerde verdient erkenning voor het creëren van een bedrijf waar iedereen welkom is en waar inclusiviteit hand in hand gaat met commercieel succes. De Roobeek Academy, interne opleiding, speelt hierbij een cruciale rol. Het is de plek waar medewerkers de kans krijgen om hun nieuwe taken in een veilige omgeving te oefenen. Het personeelsbeleid is erop gericht het beste naar boven te halen bij iedereen. Ze voeren POP-gesprekken om de juiste match te vinden tussen medewerkers en functies, waarbij zij zich richten op de sterke punten van elke medewerker. Hierbij wordt veel aandacht besteed aan fysieke belasting en veiligheid.
 • Deze inspanningen leveren het volgende op: een inclusief bedrijf met een uitstekende productiviteit, omdat de medewerkers gemotiveerd zijn en het vertrouwen hebben om initiatief te tonen en zelfstandig te werken. Daarbij is er respect en saamhorigheid in het team en is er sprake van gezonde en veilige werkomstandigheden.

Loon- en Grondverzetbedrijf Dekkers

 • Deze genomineerde verdient erkenning voor het benadrukken van de veelzijdige inzetbaarheid en het aanpakken van diverse taken. Het actief betrekken van medewerkers bij de bedrijfsvoering is een kernpunt. Er wordt voortdurend geluisterd naar de behoeften van medewerkers. De directie draait zelf mee in het dagelijkse werk en blijft zo zelf ook allround inzetbaar, met als bijkomend voordeel dat er een lage drempel is om veel zaken op de werkplek te bespreken.
 • Deze inspanningen leveren het volgende op: medewerkers die allround inzetbaar zijn, het werk met enthousiasme volhouden, veilige werkomstandigheden ervaren, persoonlijk betrokken zijn, en een werkomgeving waarin openheid en gezelligheid floreren.

Timmermans Hoveniers

 • Deze genomineerde verdient erkenning voor het integreren van inspraak en verantwoordelijkheid in de bedrijfsvoering. Wat het echt bijzonder maakt, is dat er 360° feedback wordt gevraagd over het bedrijf, het leiderschap en individuele prestaties. Dit is niet iets wat we vaak zien, en hierdoor toont de ondernemer de moed om zich kwetsbaar op te stellen. Medewerkers worden nauw betrokken bij beslissingen over de aanschaf van materialen en de inrichting van de bedrijfsbus. Er wordt rekening gehouden met de ambities van iedereen.
 • Deze inspanningen leveren het volgende op: medewerkers voelen zich erkend, gehoord en van waarde. Ze ervaren dat ze daadwerkelijk een bijdrage leveren, wat resulteert in tevreden en betrokken medewerkers en een werkvloer die als veilig wordt ervaren.

Verheij Integrale groenzorg

 • Deze genomineerde verdient erkenning voor het overbruggen van de kloof tussen onderwijs en het bedrijfsleven door het oprichten van een eigen praktijkschool. Hier krijgen leerlingen persoonlijke begeleiding van een toegewijde jobcoach. Duurzame inzetbaarheid is geïntegreerd in de bedrijfsopleiding en de personeelsgesprekken, waarbij persoonlijke aandacht als prioriteit geldt. Medewerkers worden actief betrokken bij nieuwe ontwikkelingen en de veiligheid is goed doorleefd.
 • Deze inspanningen leveren het volgende op: tevreden medewerkers met langdurige dienstverbanden, waar elke medewerker een passende plek vindt. Veilige werkomstandigheden en flexibiliteit in het werk, afgestemd op levensfasen en privéomstandigheden, zorgt voor een gebalanceerde werkomgeving.

Uitslag

Al deze vijf bedrijven maken het verschil! Voor hun medewerkers en uiteindelijk voor iedereen die, in welke relatie dan ook, met dit bedrijf te maken heeft. Wie kan er dan winnen? Daar heeft de jury op woensdag 6 maart jl. uitvoerig over gesproken. Welk bedrijf kan grote en kleine bedrijven in onze sectoren inspireren?

Het was dit jaar bijzonder moeilijk. De uitkomsten lagen dicht tegen elkaar. Maar de jury heeft een winnaar gekozen.  

Uit deze groep winnaars gaat de Stigas Gezond en Vitaal Werken Prijs dit jaar naar het bedrijf dat ondernemerschap toont en waar persoonlijke aandacht centraal staat. Op dit bedrijf is er voor iedereen ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en wordt ook een ieder voor zijn of haar kwaliteiten en competenties gewaardeerd. 

De bedrijfsopleiding en avondschool zijn heel praktisch ingericht om toekomstbestendig te werken. In de bedrijfsopleiding is duurzame inzetbaarheid een vast onderdeel, net als in de personeelsgesprekken. Maar er is meer: de dagstart is innoverend en de veiligheid op het bedrijf is goed doorleefd en geen ‘papieren tijger’. Dit alles bij elkaar maakt dat de juryprijs dit jaar wordt uitgereikt aan Verheij Integrale groenzorg!

Voorzitter van de jury: Hanneke van den Bout, directeur Gezond & Veilig werken van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De jury bestaat verder uit:

 • Lynn Verstappen, HR-adviseur Berrybrothers, winnaar juryprijs 2022
 • Marloes Beerepoot, HR-adviseur SlijkermanKalanchoë, winnaar publieksprijs 2022
 • John Dorsman, JD Talentmanagement, projectleider a.i. Werken aan morgen
 • Rianne van de Sande, re-integratieadviseur Stigas
 • Paul de Vries, preventieadviseur bij Stigas