logo gezond en vitaal werken

Bedrijven in de agrarische en groene sector kunnen ook dit jaar weer meedingen naar de Stigas Gezond en Vitaal Werken Prijs. Nomineer jouw bedrijf of dat van een collega!

Elk jaar reikt Stigas de Stigas Gezond en Vitaal Werken Prijs uit aan bedrijven die serieus werk maken van gezond, veilig en vitaal werken. Aan het eind van elk kalenderjaar nomineren we hiervoor vijf bedrijven.  Met de jaren is deze prijs een begrip geworden in agrarisch en groen Nederland en bedrijven ervaren het als een eer om genomineerd te worden. Erkenning, inspiratie en de winst van werken aan duurzame inzetbaarheid zichtbaar maken, daar gaat het ons om.

Een deskundige en onafhankelijke jury bepaalt welk bedrijf de Stigas Gezond en Vitaal Werken Prijs verdient.

De pijlers voor nominatie

Bedrijven worden genomineerd om drie redenen:

  • Ze hebben een visie

    Ze hebben een visie op wat mensen werkelijk nodig hebben om vitaal, veilig en met plezier te kunnen werken.

  • De visie leeft

    Deze visie leeft in hun bedrijf. Bedrijfsleiding en medewerkers praten er samen over. En samen brengen ze het dagelijks in de praktijk. Of het nu gaat om lichamelijke belasting (bijvoorbeeld zwaar werk of repeterend werk) of mentale belasting (stress, werkdruk, samenwerken), er is oog voor en er wordt concreet actie op gezet.

  • En dat werkt

    Een bezoeker merkt het als hij binnenkomt. Ziet het als hij door het bedrijf heenloopt. En hoort het als hij in gesprek raakt.

Winnaars 2023

Winnaar Juryprijs

Verheij Integrale groenzorg

Winnaar publieksprijs

Kwekerij Roobeek B.V.